Zadzwoń: 61 8-19-46-47

RODO

PGL Lasy Państwowe - Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie z siedzibą  62-040 Puszczykowo ul. Adama Wodziczki 3, są administratorem Państwa danych osobowych.

 

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem: cezary.sadowski@rodo.pl.

 

Pozyskujemy je w celu rekrutacji i zatrudnienia na stanowiska pracownicze, staże oraz praktyki.

 

Z uwagi na charakter prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy również dane gości hotelowych,  organizatorów szkoleń, spotkań, zjazdów, konferencji, przyjęć okolicznościowych, imprez firmowych.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w przypadku udzielana  odpowiedzi w trybie zapytań dostępu do informacji publicznych.

 

Kategorie osób, których dane przetwarzamy to pracownicy, stażyści, praktykanci, osoby ubiegające się o zatrudnienie, osoby występujące w trybie dostępu do informacji publicznych, pracownicy instytucji publicznych, samorządowych.

 

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach ( np. windykacja) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

 

Odbiorcami Państwa danych są właściwe organy państwowe, instytucje publiczne, samorządowe, firmy współpracujące z administratorem danych osobowych.

 

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Kategorie danych osobowych w jakich jesteśmy posiadaniu związane są z: zatrudnieniem i BHP, dane kontaktowe do osób w różnego rodzaju instytucjach i firmach, dane wymagane przez przepisy prawa, a związane z usługami hotelowymi, szkoleniowymi oraz w zakresie organizacji różnego rodzaju imprez.

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Pozostałe informacje zgodnie z instrukcja kancelaryjną, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

 

Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, to możecie Państwo złożyć skargę do:

 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

 

Podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

RESTAURACJA LEŚNY ZAKĄTEK

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że otworzyliśmy restaurację "Leśny Zakątek". Niestety z uwagi na aktualne obostrzenia związane z COVID - restauracja jest zamknięta do... Więcej